Piet Maes Prijs

Dit is een prijs die de stichting Kermis-Cultuur jaarlijks zal blijven uitreiken aan een persoon die het kermisgebeuren vanaf de zijlijn, meestal belangeloos, promoot. De genomineerden kunnen en zullen uit geheel het land elk jaar worden geselecteerd.

Piet Maes was een mens die de kermis belangeloos promoot. Hij is in 2005, vrij kort na de Tilburgse Kermis, op 18 augustus overleden. Hij was 84 jaar.

Een kermisgek zoals geen ander. Een mens om nooit te vergeten, en laten we hopen dat hij met naar zijn naamvernoemde prijs ons nog lang zal blijven heugen. Dat hij toevallig ook nog in Tilburg heeft gewoond, maakt het uitreiken van deze prijs op de grootste tentoonstelling & Kermis van de Benelux nog mooier.

Foto : Jan van Wanningen en Piet Maes in gesprek

Piet MaesPrijs 2014 :

Frank Veldkamp is zaterdagmiddag 19 juli 2014 bekroond met de Piet Maes Prijs. De Piet Maes Prijs werd uitgereikt in het Paleis-Raadhuis in Tilburg door Arno de Kort, voorzitter van Stichting Kermiscultuur.

Piet MaesPrijs 2013 :

Op zaterdag 20 juli 2013 werd voor de achtste keer de ‘Piet Maes’ Prijs uitgereikt. De Piet Maes prijs wordt jaarlijks door Stichting Kermis-Cultuur uitgereikt aan iemand die zich, vaak belangeloos, inzet voor de kermis en de kermiscultuur. Tilburger Piet Maes was een eersteklas kermisliefhebber in hart en ziel die de kermis, zijn grote passie, promootte waar hij kon. Om hem te herdenken reikt Stichting Kermis-Cultuur elk jaar een prijs uit aan iemand die zich op bijzondere wijze inzet voor de kermis.

Eerder dit jaar besloot het bestuur van Stichting Kermis-Cultuur om de Piet Maes prijs 2013 uit te reiken aan Ineke Strouken tijdens de opening van de kermisexpositie in het Tilburgse Paleis-Raadhuis. .

Ineke Strouken is directeur bij Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed en zet zich in deze functie al 28 jaar voor 100% in voor de Nederlandse Volkscultuur en het Immaterieel Erfgoed. Niet alleen kermis maar ook bijvoorbeeld carnaval, sinterklaas, erwtensoep, moederdag of beschuit met muisjes zijn maar enkele van de zeer vele uitingen van de Volkscultuur in ons land. Ook voor de kermis heeft Ineke een groot hart. Dit blijkt onder andere door haar ondersteuning van het project Kermiskinderen. In dit project leren basisschoolleerlingen hoe kermiskinderen leven en krijgen zij een kijkje achter de schermen van de kermis.

Ineke Strouken was uitgenodigd om dit jaar de kermisexpositie van Stichting Kermis-Cultuur in het Tilburgse Paleis-Raadhuis te openen. Tijdens de officiële opening van deze kermisexpositie werd zij blij verrast door Stichting Kermis-Cultuur die haar de ‘Piet Maes prijs’ uitreikte.

Piet MaesPrijs 2012 :

Zaterdag 21 juli 2012 vond om 14.00 de officiele opening plaats van de kermisexpositie die Stichting Kermis-Cultuur in opdracht van de gemeente Tilburg organiseert in het Paleis-Raadhuis tijdens de Tilburgse kermis.

Bij de officiele opening werd de Piet Maes prijs 2012 uitgereikt. Oud kermis-wethouder Hans Jansen, tegenwoordig burgemeester van Oisterwijk, was blij verrast dat hij de prijs dit jaar krijgt. Paleis-Raadhuis. Hans Jansen heeft een gouden hart voor de kermis en voor de kermiscultuur. Door zijn toedoen indertijd als kermiswethouder van Tilburg vindt de Kermisexpositie van Stichting Kermis-Cultuur sinds 2006 plaats in de Tilburgse Paleis-Raadhuis. Hans Jansen is vaak op een kermis te vinden en is erg betrokken bij de kermiswereld.

Als burgemeester geeft hij het goede voorbeeld door de kermis in Oisterwijk te promoten en deinst hij niet terug voor attracties als een Booster. Van 24 tot en met 28 augustus is er in Oisterwijk een nostalgische kermis in het kader van Oisterwijk 800. (Foto's met dank aan Lauran Wijffels en Ton Vialle)

Piet MaesPrijs 2011 :

Aalmoezenier van Welzenes

Piet Maes Prijs voor kermisaalmoezenier van Welzenes

Aalmoezenier van Welzenes heeft de Piet Maes prijs 2011 gewonnen. De 'pastoor van de kermis' kreeg de prijs van de Stichting Kermis Cultuur, bij de opening van de Kermisexpo in het Tilburgse Paleis-Raadhuis. De aalmoezenier staat al sinds jaar en dag klaar om exploitanten geestelijk bij te staan. Ook verzorgt hij iedere eerste kermiszondag de 'kermismis' op de Tilburgse Kermis. De expositie die door hem ook werd ingezegend is gratis toegankelijk.

Piet MaesPrijs 2010 :

Karel Eckelboom

Vijfde Piet Maes prijs postuum uitgereikt aan Karel Eckelboom

Vrijdagmiddag 16 juli, klokslag 17.00 uur, vroeg de Tilburgse wethouder Joost Moller de aandacht voor de opening van de kermisexpositie kermis op stoom in het Tilburgse paleisraadhuis. Alvorens over te gaan tot de officiele openingshandeling gaf de wethouder het woord aan Bert van Houten, vice-voorzitter van Stichting Kermis-Cultuur Nederland. Bert van Houten verwelkomde iedereen en gaf uitleg over de expositie. Voordat de expositie met stoom en stoomgeluiden opende werd de vijfde Piet Maes uitgereikt.

Stichting Kermis-Cultuur Nederland reikt jaarlijks de Piet Maes prijs uit aan iemand die zijn sporen verdient heeft in de promotie van de kermis. Piet Maes was een kermis liefhebber pur sang en overleed in 2005. Om hem te blijven herdenken is de Piet Maes prijs in het leven geroepen. De Piet Maes Prijs bestaat uit een oorkonde en een beeldje. Dit jaar heeft het bestuur van Stichting Kermis-Cultuur besloten de Piet Maes Prijs postuum uit te reiken aan Karel Eckelboom.

Karel Eckelboom, beter bekend als ome Karel, stamde uit een kermisfamilie die al vanaf begin 1800 actief is op de Nederlandse kermissen. Karel Eckelboom reisde jarenlang met zijn familie over de Nederlandse kermissen. Begin jaren 80 van de vorige eeuw ging hij zich toeleggen op nostalgische kermisattracties. Ome Karel kocht oude attracties op en restaureerde ze op deskundige wijze. De Zwanenzweefmolen, de Opbouw-nougatkraam, Luchtschommel en de Rups die al jaren op de nostalgische kermis van Tilburg staan zijn enkele van deze attracties.

Na het overlijden van zijn vrouw is ome Karel gestopt met reizen en ging hij zich toeleggen op in- en verkoop van kermisnostalgie. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en zo was ome Karel vaak te vinden bij zijn grote voorliefde op de kermis : zijn kermisorgel. Hij ging dan voor het orgel zitten en kon uren genieten van de mensen die voorbij kwamen en hun reacties op de muziekklanken van weleer.

In 2004 won ome Karel de Golden Pony Award. Een prestigieuze Europese onderscheiding die uitgereikt wordt aan mensen die zich verdienstelijk maken op het gebied van de kermis van vroeger. Toen hij in Rimini het podium betrad om de prijs in ontvangst te nemen riep hij, geen woord Italiaans sprekend : Mama Mia, mille gracia. De zaal barstte in lachen uit. Dit typeerde ome Karel. Nergens bang voor zijn, alles aandurven.

Zes jaar later krijgt Karel Eckelboom postuum de vijfde Piet Maes-prijs. Familieleden van Karel Eckelboom werden vrijdagmiddag blij verrast bij de opening van de kermisexpositie met deze prijs. De vijfde Piet Maes-prijs, in de vorm van een fraaie oorkonde en een beeld dat gemaakt is door Bert van Houten, werd samen met bloemen overhandigd aan de familie Eckelboom.

Foto : Wijlen Piet Maes (rechts) met de dochter van Karel Eckelboom Corrie (midden) en haar man Piet Duijts.

Piet MaesPrijs 2009 :

Lauran Wijffels

TILBURG - Tijdens de opening van de Kermis-expo werd door Stichting Kermis-Cultuur Nederland de vierde Piet Maes prijs uitgereikt. De prijs is voor een persoon die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de Kermis Cultuur.

De winnaar van de Piet Maes prijs 2009 is Lauran Wijffels. Lauran is geboren en getogen in Tilburg en woonde als kind nabij het Besterdplein. Als kind was hij zo veel mogelijk op het kermisterrein te vinden. Op iets oudere leeftijd hielp Lauran graag mee om de kermis mee op te bouwen en af te breken. Dat waren attracties als de rups van Jan Hoefnagels en de hullygully van Jean de Vries. Ook onder slechte weersomstandigheden liet Lauran zich niet uit het veld slaan en ontdekte zo het echte zware kermisleven. Lauran Wijffels werkt sinds 1979 bij het het Nieuwsblad van het Zuiden (later opgegaan in Brabants Dagblad). Als redacteur heeft hij veel over de kermis geschreven. Zo schreef Lauren tijden de Tilburgse kermis over het reilen en zeilen op de kermis in zijn rubriek hulliegullie. Zeer recentelijk schreef Lauren nog een artikel over een nieuw boek over de Antwerpse Sinksenfoor van Michel Follet.

Piet MaesPrijs 2008 :

Peter Roufs

TILBURG - Bij de opening van de Kermis Expo 2008, in het paleis van koning Willem II, maakte de Stichting Kermis-Cultuur bekend dat Peter Roufs de derde Piet Maes Prijs in ontvangst mocht nemen.

Deze prijs, vernoemd naar de in 2005 overleden Tilburgse kermiskenner, is bedoeld voor personen die de kermis een warm hart toedragen en zich belangeloos inzetten voor het kermisgebeuren. Roufs is aanjager van de kermis in het Limburgse Echt, de Tilburgse kermis in het klein.

Piet MaesPrijs 2007 :

Ton Vialle

Tijdens de opening van de Kermis Expo 2007 in Tilburg is voor de tweede maal in de geschiedenis de Piet Maes Prijs uitgereikt. Dit is een prijs die de stichting Kermis-Cultuur jaarlijks zal blijven uitreiken aan een persoon die het kermisgebeuren vanaf de zijlijn, meestal belangeloos, promoot. De genomineerden kunnen en zullen uit geheel het land elk jaar worden geselecteerd.

Piet MaesPrijs 2006 :

Frans van Halem

Tijdens de opening van de Kermis Expo in 2006 is voor de eerste maal in de geschiedenis de Piet Maes Prijs uitgereikt. Dit is een prijs die de stichting Kermis-Cultuur jaarlijks zal blijven uitreiken aan een persoon die het kermisgebeuren vanaf de zijlijn, meestal belangeloos, promoot. De genomineerden kunnen en zullen uit geheel het land elk jaar worden geselecteerd.

Piet Maes was een kermisgek zoals geen ander. Een mens om nooit te vergeten, en laten we hopen dat hij met naar zijn naamvernoemde prijs ons nog lang zal blijven heugen. Dat hij toevallig ook nog in Tilburg heeft gewoond, maakt het uitreiken van deze prijs hier op de grootste tentoonstelling en Kermis van de Benelux nog mooier. De prijs is overhandigd aan Frans van Halem, Frans is jarenlang voorzitter geweest van de Stichting Kermis Cultuur en was een van de initiators van de Kermis Expo..